HP Officejet Pro 8100 hjælp

background image

HP Officejet Pro
8100

Brugervejledning

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Brugervejledning

background image

Copyrightoplysninger

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. udgave 1/2014

Meddelelser fra Hewlett-
Packard Company

Med forbehold for ændringer uden
varsel.
Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, adaptation eller
oversættelse af dette materiale er
forbudt uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Hewlett-Packard, med
undtagelse af det, der er tilladt i
henhold til loven om ophavsret.
De eneste garantier for HP-produkter
og -services findes i de erklæringer
om begrænset garanti, der følger med
de pågældende produkter og services.
Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udelader heri.

Ophavsret

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista og Windows 7 er
amerikansk registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-
mærket er registrerede mærker i USA.

Sikkerhedsoplysninger

Følg altid grundlæggende
retningslinjer for sikkerhed ved brug af
dette produkt for at mindske risikoen
for skader som følge af brand eller
elektrisk stød.
1. Alle instruktioner i den
dokumentation, der følger med
printeren, bør læses grundigt.
2. Læs alle advarsler og instruktioner
på produktet.
3. Fjern dette produkt fra stikkontakten
før rengøring.
4. Undgå at installere eller anvende
produktet i nærheden af vand, eller
når du er våd.
5. Produktet skal placeres, så det står
fast på en stabil flade.
6. Produktet skal anbringes, så man
ikke træder på eller falder over
ledningen, og så ledningen ikke bliver
beskadiget.
7. Hvis produktet ikke virker som det
skal, anbefales det at læse Løsning af
problemer.
8. Der er ingen dele inden i produktet,
der skal serviceres af brugeren.
Reparation skal udføres af uddannet
servicepersonale.