HP Officejet Pro 8100 ohje

background image

HP Officejet Pro
8100

Käyttöopas

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeustiedot

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Julkaisu 2, 1/2014

Hewlett-Packard Companyn
ilmoitukset

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja
voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän
materiaalin kopioiminen,
muokkaaminen tai kääntäminen on
kielletty ilman Hewlett-Packardin
kirjallista ennakkolupaa lukuun
ottamatta tekijänoikeuslain sallimia
tapoja.
HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat
takuut määritetään tuotteiden ja
palvelujen mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän
julkaisun sisältöä ei tule tulkita
lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai
puutteista.

Tavaramerkit

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista ja Windows 7 ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR
-merkki ovat Yhdysvalloissa
rekisteröityjä merkkejä.

Turvallisuustietoja

Kun käytät laitetta, noudata aina
turvallisuusmääräyksiä, jotta
palovaara ja sähköiskujen riski olisi
mahdollisimman pieni.
1. Lue kaikki tuotteeseen liittyvät
ohjeet huolella ja varmista, että
ymmärrät ne.
2. Noudata kaikkia tuotteeseen
merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
3. Irrota tuote seinäpistorasiasta
ennen puhdistamista.
4. Tuotetta ei saa asentaa tai käyttää
veden lähellä tai kun olet märkä.
5. Asenna tuote vakaalle, tukevalle
alustalle.
6. Asenna tuote suojattuun paikkaan,
jossa johdon päälle ei voi astua eikä
johtoon voi kompastua, jottei johto
vaurioidu.
7. Jos tuote ei toimi asianmukaisesti,
katso kohtaa Ongelmanratkaisu.
8. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Toimita laite
tarvittaessa asiantuntevaan huoltoon.