Pomoć za HP Officejet Pro 8100

background image

HP Officejet Pro
8100

Vodič za
korisnike

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Korisnički Priručnik

background image

Informacije o autorskim
pravima

© 2014. Autorska prava Hewlett-
Packard Development Company, L.P.
Izdanje 2, 1/2014.

Obavijesti tvrtke Hewlett-
Packard Company

Informacije sadržane u ovom
dokumentu podložne su izmjenama
bez prethodne najave.
Sva prava pridržana. Umnožavanje,
modifikacija i prijevod ovog materijala
nisu dopušteni bez prethodnog
pismenog odobrenja tvrtke Hewlett-
Packard, osim u mjeri dopuštenoj
zakonima o autorskim pravima.
Jedina jamstva za HP-ove proizvode i
usluge navedena su u izričitim
izjavama o ograničenom jamstvu koje
dobivate uz takve proizvode i usluge.
Ništa ovdje navedeno ne smije se
shvatiti kao dodatno jamstvo. HP nije
odgovoran za tehničke i uredničke
pogreške ili propuste u ovom
dokumentu.

Potvrde

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista i Windows 7 zaštitni su
znakovi tvrtke Microsoft Corporation
registrirani u SAD-u.
ENERGY STAR i oznaka ENERGY
STAR registrirani su zaštitni znakovi u
SAD-u.

Sigurnosne informacije

Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.
1. Pročitajte s razumijevanjem sve
upute iz dokumentacije koju ste dobili
uz pisač.
2. Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.
3. Prije čišćenja uređaj isključite iz
zidne utičnice.
4. Ovaj proizvod nemojte instalirati ili
koristiti u blizini vode ili dok ste mokri.
5. Proizvod postavite na stabilnu
podlogu.
6. Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto na kojem nitko ne može
nagaziti linijski kabel ili zapeti za njega
i na kojem se kabel ne može oštetiti.
7. Ako proizvod ne funkcionira
normalno, pogledajte odjeljak
Rješavanje problema.
8. Unutar uređaja ne postoje dijelovi
koje korisnik može sam servisirati.

Servisiranje prepustite kvalificiranim
serviserima.