HP Officejet Pro 8100 leírás

background image

HP Officejet Pro
8100

Felhasználói
útmutató

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogok

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. kiadás, 2014/1

A Hewlett-Packard
megjegyzései

A jelen dokumentumban szereplő
információk minden előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi
törvények által megengedetteken túl
tilos a dokumentumot a HP előzetes
írásbeli engedélye nélkül
sokszorosítani, átdolgozni vagy
lefordítani.
A HP-termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített jótállás érvényes. A jelen
tájékoztatóban foglaltak nem
értelmezhetők az abban foglaltakon
kívül vállalt jótállásnak. A HP nem
vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai
és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.

Védjegyek

A Microsoft, a Windows, a Windows
XP, a Windows Vista és a Windows 7
a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban.
Az ENERGY STAR név és az
ENERGY STAR jelzés az Egyesült
Államokban bejegyzett jelzések.

Biztonsági információk

A termék használata során mindenkor
érvényesíteni kell azokat az alapvető
biztonsági előírásokat, amelyek révén
elkerülhetők a tűz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.
1. Olvassa át figyelmesen a nyomtató
dokumentációjában található
utasításokat.
2. Tartsa be a terméken feltüntetett
összes figyelmeztetést és utasítást.
3. Tisztítás előtt szüntesse meg a
készülék csatlakozását az elektromos
táphálózathoz.
4. A készüléket nem szabad víz
közelében üzembe helyezni, és akkor
sem, ha az üzembe helyezést végző
személy vagy ruházata nedves.
5. A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.
6. Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol senki
sem léphet a kábelekre, illetve senki
sem botolhat meg a vezetékekben, és
ahol mód van a vezetékek
károsodásoktól való megvédésére.

7. Ha a termék nem működik
megfelelően, lapozza fel a Megoldás
keresése című részt.
8. Nem tartalmaz felhasználó által
javítható alkatrészeket. A javítást
kizárólag szakképzett szerelő
végezheti el.