HP Officejet Pro 8100 Žinynas

background image

HP Officejet Pro
8100

Naudotojo
vadovas

background image
background image

„HP Officejet Pro 8100

ePrinter“

Vartotojo vadovas

background image

Informacija apie autorių
teises

© Hewlett-Packard Development
Company, L.P., 2014.
2 leidimas, 2014 m. sausio mėn.

„Hewlett-Packard
Company“ pranešimai

Šiame dokumente pateikiama
informacija gali būti pakeista be
perspėjimo.
Visos teisės saugomos. Šią medžiagą
kopijuoti, adaptuoti ar versti į kitą kalbą
be išankstinio raštiško bendrovės
„Hewlett-Packard“ sutikimo
draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai
leidžia autoriaus teisės.
HP produktų ir paslaugų garantijos
nustatytos specialiuose garantiniuose
pareiškimuose, kurie pateikiami kartu
su produktais ir paslaugomis. Jokios
čia pateiktos informacijos negalima
interpretuoti kaip papildomos
garantijos. HP neatsako už technines
ar redakcines klaidas šiame leidinyje.

Patvirtinimai

„Microsoft“, „Windows“, „Windows XP“,
„Windows Vista“ ir „Windows 7“ yra
registruotieji „Microsoft Corporation“
prekės ženklai JAV.
„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“
ženklas yra JAV registruoti prekės
ženklai.

Saugos informacija

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visuomet
imkitės elementarių atsargumo
priemonių, kad išvengtumėte galimo
sužeidimo dėl gaisro ar elektros
smūgio.
1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus
nurodymus, pateiktus dokumentuose,
kuriuos gavote su spausdintuvu.
2. Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.
3. Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį
nuo elektros lizdo.
4. Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai esate
sušlapę.
5. Pastatykite gaminį patikimai ant
tvirto paviršiaus.
6. Pastatykite gaminį saugioje vietoje,
kad niekas negalėtų užlipti ant
telefono linijos laido, už jo užkliūti ar jį
pažeisti.
7. Jei gaminys neveikia kaip turėtų, žr.
Problemos sprendimas.
8. Viduje nėra dalių, kurias galėtų
prižiūrėti pats vartotojas. Priežiūrą

patikėkite tik kvalifikuotiems techninės
priežiūros darbuotojams.