Pomoč HP Officejet Pro 8100

background image

HP Officejet Pro
8100

Navodila za
uporabo

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Uporabniški priročnik

background image

Informacije o avtorskih
pravicah

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. izdaja, 1/2014

Obvestila podjetja Hewlett-
Packard

Pridržujemo si pravico do spreminjanja
informacij v tem dokumentu brez
predhodnega obvestila.
Vse pravice pridržane.
Razmnoževanje, prirejanje ali
prevajanje tega materiala brez
predhodnega pisnega dovoljenja
podjetja Hewlett-Packard je
prepovedano, razen v primerih, ki jih
dovoljuje zakon o avtorskih pravicah.
Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so določene v posebnih
garancijskih izjavah, ki so priložene
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne
razlagajte kot dodatno garancijo. HP
ne odgovarja za tehnične ali
založniške napake ali izpuščeno
vsebino.

Priznanja

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista in Windows 7 so v ZDA
registrirane blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation.
ENERGY STAR in ENERGY STAR
sta v ZDA zaščiteni blagovni znamki.

Varnostne informacije

Ko uporabljate izdelek, vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.
1. Preberite vsa navodila v
dokumentaciji, ki je priložena
tiskalniku.
2. Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.
3. Pred čiščenjem naprave izvlecite
napajalni kabel iz vtičnice.
4. Izdelka ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode, ali če ste
mokri.
5. Izdelek varno namestite na stabilno
podlago.
6. Izdelek položite na zaščiteno mesto,
kjer ne more nihče stopiti na linijski
kabel ali se spotakniti obenj in ga tako
poškodovati.
7. Če naprava ne deluje normalno,
glejte Reševanje težav.
8. Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih
lahko popravil uporabnik. Popravilo
prepustite usposobljenim serviserjem.