HP Officejet Pro 8100 Yardım

background image

HP Officejet Pro
8100

Kullanım
Kılavuzu

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Kullanıcı Kılavuzu

background image

Telif hakkı bilgileri

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. Baskı, 1/2014

Hewlett-Packard Company
bildirimleri

Bu belgede yer alan bilgiler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı
yasalarında izin verilen durumlar
dışında, bu belgenin önceden Hewlett-
Packard şirketinin yazılı izni
alınmadan çoğaltılması, uyarlanması
veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.
HP ürün ve hizmetlerine ait yegane
garantiler, söz konusu ürün ve
hizmetlerle birlikte verilen açık garanti
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede
yazılı hiçbir şey ek bir garanti olarak
yorumlanamaz. HP, burada yer
alabilecek teknik veya düzenleme
hatalarından veya eksikliklerden
sorumlu değildir.

Onaylar

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista ve Windows 7,
Microsoft Corporation kuruluşunun
ABD'de tescilli ticari markalarıdır.
ENERGY STAR ve ENERGY STAR
markası ABD'de tescilli markalardır.

Güvenlik bilgileri

Yangın ya da elektrik çarpması riskini
azaltmak için, bu ürünü kullanırken her
zaman temel güvenlik önlemlerine
uyun.
1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelerdeki
tüm talimatları okuyup anlayın.
2. Üründe belirtilen tüm uyarıları ve
talimatları dikkate alın.
3. Temizlemeden önce ürünü prizden
çekin.
4. Bu ürünü suya yakın yerde veya
ıslakken kurmayın veya kullanmayın.
5. Ürünü sabit bir yüzey üzerinde
güvenli duracak şekilde kurun.
6. Ürünü, kimsenin elektrik hat
kablosunun üzerine basamayacağı
veya kabloya takılamayacağı ve
kablonun zarar görmeyeceği korumalı
bir yere kurun.
7. Ürün normal çalışmazsa, bkz.
Sorun çözme.
8. Ürünün içinde kullanıcının bakım
veya onarım yapabileceği parça
bulunmamaktadır. Servis, bakım ve
onarımını yetkili servis personeline
bırakın.