Довідка HP Officejet Pro 8100

background image

Посібник користувача

background image

© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth – це торгова марка, що
належить її власнику та
використовується компанією Hewlett-
Packard Company згідно з ліцензією. Intel
є торговельною маркою корпорації Intel у
США й інших країнах. Microsoft і Windows
– це зареєстровані в США торговельні
марки корпорації Майкрософт. Емблема
SD – це торговельна марка її власника.

Відомості, що містяться у цьому
документі, можуть бути змінені без
попередження. Єдині гарантії на вироби
та послуги HP викладені у недвозначних
гарантійних заявах, які супроводжують
такі вироби та послуги. Будь-яка
інформація, що тут міститься, не може
тлумачитися як предмет додаткової
гарантії. HP не несе відповідальності за
технічні або редакційні помилки чи
пропуски, що тут містяться.

Перше видання: квітень 2012 р.

Інвентарний номер документа: 679371-
BD1

Зауваження щодо продукту

У цьому посібнику описано функції, які
підтримуються в більшості моделей. На
вашому комп’ютері деякі функції можуть
бути недоступні.

Умови використання програмного
забезпечення

Установлюючи, копіюючи, завантажуючи
або в інший спосіб використовуючи будь-
який програмний продукт, установлений
на цьому комп’ютері, ви погоджується
дотримуватись умов ліцензійної угоди з
користувачем (EULA) компанії HP. Якщо
ви не приймаєте умови ліцензійної угоди,
то зобов’язані повернути невикористаний
продукт (апаратне та програмне
забезпечення) протягом 14 днів для
повернення коштів відповідно до порядку
відшкодування, установленого в місці
придбання.

Щоб отримати додаткові відомості або
подати запит на відшкодування коштів у
повному обсязі після повернення
комп’ютера, зверніться до представника
місцевої точки продажу (продавця).

background image

Зауваження щодо умов безпечної експлуатації

УВАГА!

Щоб зменшити ймовірність отримання теплових травм або перегрівання комп’ютера,

не тримайте комп’ютер безпосередньо на колінах і не закривайте його повітрозабірники.
Використовуйте комп’ютер лише на твердій рівній поверхні. Слідкуйте, щоб інші тверді
поверхні, наприклад розташований поруч додатковий принтер, або м’які поверхні, наприклад
подушки, килими чи одяг, не перекривали повітряний потік. Також не допускайте, щоб адаптер
змінного струму контактував під час роботи зі шкірою або м’якою поверхнею, такою як подушка,
килим чи одяг. Поверхні комп’ютера та мережного адаптера, доступні користувачеві,
відповідають температурним нормам, визначеним міжнародними стандартами безпеки
устаткування інформаційних технологій (IEC 60950).

iii

background image

iv

Зауваження щодо умов безпечної експлуатації

background image

Зміст

1 Правильний початок роботи ....................................................................................................................... 1

Найбільш ефективні методи роботи ................................................................................................. 1
Розваги ................................................................................................................................................ 1
Додаткові ресурси HP ........................................................................................................................ 2

2 Знайомство з комп’ютером ......................................................................................................................... 4

Пошук інформації про апаратне та програмне забезпечення ........................................................ 4
Вигляд спереду ................................................................................................................................... 4
Вигляд справа ..................................................................................................................................... 5
Вигляд зліва ........................................................................................................................................ 6
Дисплей ............................................................................................................................................... 8
Вигляд згори ........................................................................................................................................ 9

Сенсорна панель ................................................................................................................ 9
Індикатори ........................................................................................................................ 10
Кнопки та динаміки ........................................................................................................... 11
Клавіші .............................................................................................................................. 12

Нижня панель ................................................................................................................................... 13
Ярлики ............................................................................................................................................... 14

3 Підключення до мережі ............................................................................................................................. 16

Підключення до бездротової мережі ............................................................................................... 16

Використання засобів керування бездротовим доступом ............................................ 16

Використання кнопки бездротового доступу ................................................. 16
Використання інструментів керування операційної системи ....................... 17

Використання WLAN ........................................................................................................ 17

Використання послуг постачальника інтернет-зв’язку ................................. 17
Налаштування мережі WLAN ......................................................................... 18
Налаштування бездротового маршрутизатора ............................................. 18
Захист мережі WLAN ....................................................................................... 18
Підключення до мережі WLAN ....................................................................... 19

Використання бездротових пристроїв Bluetooth ............................................................ 19

Підключення до дротової мережі .................................................................................................... 20

Підключення до локальної мережі (LAN) ....................................................................... 20

4 Використання розважальних функцій .................................................................................................... 21

Використання веб-камери ................................................................................................................ 22

v

background image

Використання аудіофункцій ............................................................................................................. 22

Підключення динаміків .................................................................................................... 22
Підключення навушників ................................................................................................. 23
Підключення мікрофона .................................................................................................. 23
Перевірка звуку ................................................................................................................ 23

Використання відео .......................................................................................................................... 23

Підключення монітора VGA чи проектора ...................................................................... 24
Підключення телевізора або монітора HDMI ................................................................. 24

Налаштування параметрів аудіо для телебачення високої чіткості
(HDMI) ............................................................................................................... 25

Керування аудіо- та відеофайлами ................................................................................................. 26

5 Використання клавіатури та вказівних пристроїв ................................................................................ 27

Використання клавіатури ................................................................................................................. 27

Використання сполучення клавіш ALT GR ..................................................................... 28
Використання клавіш операцій ....................................................................................... 28

Використання сенсорної панелі ....................................................................................................... 29

Увімкнення та вимкнення сенсорної панелі ................................................................... 30
Навігація ........................................................................................................................... 31
Вибір .................................................................................................................................. 31
Використання жестів на сенсорній панелі ...................................................................... 32

Прокручування ................................................................................................. 33
Зведення/масштабування ............................................................................... 33

6 Керування живленням ............................................................................................................................... 34

Активація режиму глибокого сну чи сплячого режиму ................................................................... 34

Активація режиму глибокого сну та вихід із нього ......................................................... 34
Активація сплячого режиму та вихід із нього ................................................................. 35
Установка захисного пароля для пробудження ............................................................. 35

Використання індикатора живлення ................................................................................................ 36
Вибір схеми живлення ...................................................................................................................... 36
Живлення від батареї ....................................................................................................................... 36

Видалення замінюваної батареї ..................................................................................... 36
Пошук інформації про батарею ...................................................................................... 37
Збереження заряду батареї ............................................................................................ 38
Визначення низьких рівнів заряду батареї .................................................................... 38
Зберігання змінної батареї .............................................................................................. 38
Утилізація змінної батареї ............................................................................................... 38
Заміна змінної батареї ..................................................................................................... 39

Живлення від зовнішнього джерела ............................................................................................... 39
Завершення роботи комп’ютера ...................................................................................................... 39

vi

background image

7 Упорядкування та спільне використання інформації .......................................................................... 41

Використання USB-пристрою .......................................................................................................... 41

Підключення USB-пристрою ........................................................................................... 41
Від’єднання USB-пристрою ............................................................................................. 42
Підключення пристрою USB з живленням ..................................................................... 42

Установлення та виймання цифрового носія ................................................................................. 43
Використання пристроїв для читання оптичних дисків .................................................................. 44

Вставлення оптичного диска ........................................................................................... 44
Виймання оптичного диска .............................................................................................. 45
Спільний доступ до дисків у мережі ............................................................................... 46

8 Технічне обслуговування комп’ютера .................................................................................................... 47

Покращення продуктивності ............................................................................................................ 47

Робота з дисками ............................................................................................................. 47
Заміна жорсткого диска ................................................................................................... 48
Використання програми дефрагментації диска ............................................................. 50
Використання програми очищення диска ...................................................................... 50
Додавання або заміна модулів пам’яті ........................................................................... 51

Оновлення програм і драйверів ...................................................................................................... 53
Очищення комп’ютера ...................................................................................................................... 53

Очищення дисплея, бічних панелей і кришки ................................................................ 54
Очищення сенсорної панелі та клавіатури .................................................................... 54

Подорожування та перевезення ...................................................................................................... 54

9 Захист комп’ютера й інформації .............................................................................................................. 56

Розташування програми захисту ..................................................................................................... 56
Використання паролів ...................................................................................................................... 56

Установлення паролів в ОС Windows ............................................................................ 57
Установлення паролів для утиліти Setup Utility (BIOS) ................................................. 58

Використання засобів інтернет-безпеки ......................................................................................... 58

Використання антивірусного програмного забезпечення ............................................. 59
Використання програмного забезпечення брандмауера .............................................. 59

Інсталяція оновлень програмного забезпечення ........................................................................... 59

Інсталяція оновлень безпеки для ОС Windows ............................................................. 59
Інсталяція оновлень програмного забезпечення HP та сторонніх виробників ............ 60

Захист бездротової мережі .............................................................................................................. 60
Створення резервної копії програмного забезпечення та даних .................................................. 60
Використання замка додаткового кабелю безпеки ........................................................................ 60

vii

background image

10 Утиліти Setup Utility (BIOS) і System Diagnostics ................................................................................. 62

Запуск утиліти Setup Utility (BIOS) ................................................................................................... 62
Оновлення BIOS ............................................................................................................................... 62

Визначення версії BIOS ................................................................................................... 62
Завантаження оновлення BIOS ...................................................................................... 63

Використання утиліти System Diagnostics ...................................................................................... 64

11 Резервне копіювання, відновлення та повернення ........................................................................... 65

Створення резервної копії ............................................................................................................... 65

Створення носія для повернення початкової системи .................................................. 65

Що потрібно знати ........................................................................................... 65

Створення носія для повернення системи ................................... 66

Створення контрольних точок відновлення системи. ................................................... 66

Що потрібно знати ........................................................................................... 66
Створення контрольної точки відновлення системи .................................... 67

Резервне копіювання системи та даних ......................................................................... 67

Рекомендації для успішного створення резервної копії ............................... 68
Що потрібно знати ........................................................................................... 68
Створення резервної копії за допомогою функції резервного
копіювання та відновлення Windows ............................................................. 69

Відновлення та повернення ............................................................................................................. 69

Відновлення до попередньої контрольної точки відновлення системи. ...................... 69
Відновлення окремих файлів .......................................................................................... 69

Відновлення окремих файлів за допомогою програми HP Recovery
Manager ............................................................................................................ 70
Відновлення окремих файлів за допомогою функції резервного
копіювання та відновлення Windows ............................................................. 70

Повернення початкової системи за допомогою програми HP Recovery Manager ...... 70

Що потрібно знати ........................................................................................... 70
Повернення системи за допомогою розділу відновлення HP ...................... 71
Повернення системи за допомогою носія для повернення ......................... 71

Змінення порядку завантаження комп’ютера ............................... 72

12 Технічні характеристики .......................................................................................................................... 73

Вхідне живлення ............................................................................................................................... 73
Умови експлуатації ........................................................................................................................... 73

13 Усунення несправностей і підтримка .................................................................................................... 75

Усунення несправностей ................................................................................................................. 75

Проблеми з дисководом .................................................................................................. 75
Проблеми бездротового підключення ............................................................................ 76

viii

background image

Не вдається підключитися до мережі WLAN ................................................. 76
Не вдається підключитися до потрібної мережі ............................................ 76
Поточні коди безпеки мережі недоступні ....................................................... 77
З’єднання WLAN дуже слабке ........................................................................ 78
Не вдається підключитися до бездротового маршрутизатора .................... 78
Піктограма стану мережі не відображається ................................................. 78

Проблеми зі звуком .......................................................................................................... 79
Проблеми з керуванням живленням .............................................................................. 79

Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї ................................... 79

Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї, якщо
доступне зовнішнє джерело живлення ......................................... 79
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї за умови
відсутності джерела живлення ...................................................... 79
Вирішення проблеми низького рівня заряду, якщо
неможливо вийти зі сплячого режиму ........................................... 79

Усунення несправностей з адаптером змінного струму ............................... 80

Звернення до служби підтримки користувачів ............................................................................... 81

14 Електростатичний розряд ....................................................................................................................... 82

Покажчик ........................................................................................................................................................... 83

ix

background image

x

background image

1